“Öncelikle herkese İyi Dersler”

Spor

İyi Dersler Okullarında, Beden Eğitimi dersleri “Hayat Boyu Sağlıklı Yaşam” yaklaşımı ile ele alınır. Spor ders ortamı ile sınırlandırılmaz. Hayat felsefesi olarak bakılır. Programlarda,çocukların yeteneklerini ortaya çıkarma ve sporun tüm alanlarından yararlanmaları sağlanır.

Beden eğitimi programları yaş grupları göz önünde bulundurularak planlanır. Yetenekleri geliştirici ve beceriye dönüştürücü etkinlikleri içeren programlardır.

Spor, öğrencilerin kişilik ve fiziksel gelişimlerini destekler. Çalışmalarda sportmenlik ve fairplay ruhunu yaşatarak, çocukların benlik gelişimlerini destekler.

Müfredat programlarında, öğrencilerin hayatları boyunca aktif ve dinamik bir hareket kabiliyeti kazandırılarak, mücadele ruhunu içselleştirilir. Bireysellikten takım ruhuna geçişi sağlanarak, sorumluluk ve liderlik becerileri desteklenir.

 

Müzik

Müzik, hissedebilme eylemidir. Karşıdakinin duygularını anlayabilmedir. Farklı kültürlerin ortak anlaşma dilidir. Duygularını ifade edebilme sanatıdır.

Müzik,  sosyalleşmeyi, uyum ve paylaşmayı destekler. İçsel ve sosyal zekânın en iyi gelişiminin sağlandığı programlar silsilesidir. Sesin doğru kullanılabilmesi, ritmin hissedilebilmesi ve duygularını ifade edebilme açısından gereklidir. Özgüveni gelişimine doğrudan etki eder.

Temel müzik bilgileri ile başlayan müzik dersi programları, çocukların yeteneklerine göre branşlaşma ile devam eder. Ses ve enstrüman eğitimleri zenginleştirilmiş ortamlarda, küçük gruplar halinde yapılır. Perküsyon çalışmaları ile sanatın birleştiriciliği gerçekleştirilir. Melodika ile başlayan temel enstrüman eğitimleri, piyano, gitar, keman, bağlama ile devam eder.

Eğitimde oyun atölyeleri ya da oynayarak öğrenme Ritm atölyelerinde, okul öncesinden başlayarak devam eden bir programlar silsilesidir.

Sanat

Sanat, insanın kendini ifade etmesinin bir yoludur.  İfadede ki ruh ve duygu, ancak sanat ile ortaya çıkar. Milletler sanat diliyle tercüman olmaksızın anlaşırlar. Sanat, insanın çevresiyle etkileşime sokar. Etrafında olup bitene daha duyarlı olmasını sağlar. Özgür düşünebilmesini ve kendini özgürce ifade edebilmesini sağlar. Bireye farklı ve estetik bakış açısı sağlar. Sanat, derdin, hüznün, çilenin ya da sevincin bazen kâğıda, söze veya esere döküldüğü yerdir.

Geleceğin dünyasında, meslekler arası disipliner ilişki üst seviyede olacaktır. Sanat, bir fark edebilme ve görebilme eylemidir. Yeteneklerin açığa çıkması ve geliştirilebilmesidir. Yaratıcılığı geliştirir. İnovasyonda, taklitten ziyade özgünlüğü koruyabilmektir.

 

Yapay zekânın hâkim olacağı geleceğin dünyasında bireyselleşme, toplumdan kopma ve yabancılaşma artacaktır. Bu tehlikelere karşı, sanat bir önlem alma eylemidir. Yerelden globale doğru, kültürünü ve kişiliğini koruyabilme işlemidir.

İyi Dersler Okulları, estetik ve sanat uygulamaları gelişmiş bir program alt yapısı ile eğitim ve öğretimi programları zenginleştirilir.

İyi Dersler Okulları’nda; Sahne Sanatları Atölyesi, Geleneksel Sanatlar Atölyesi, Geleneksel – Modern Danslar Atölyesi, Tasarım Atölyeleri, Görsel Sanatlar ve Ahşap Atölyeleri ile çok geniş bir yelpazede öğrencilerin sanatın estetik dünyası ile buluşmaktadırlar.

Kulüpler – Sosyal Etkinlikler

Öğrencilerin, yaş düzeylerine uygun ilgi alanları çerçevesinde, potansiyellerini açığa çıkararak, çoklu zekâ alanlarındaki deneyimlerini zenginleştirir. Kulüpler, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanında sosyal yönden gelişimleri için değişik uygulamaları içerir.

Kulüp çalışmaları yaklaşık olarak okul açıldıktan 3 hafta sonra başlar ve okul bitiminden iki hafta önce sona erer. 

Her kulübün bir veya birkaç sorumlu öğretmeni vardır, bazı kulüplerde öğretmenin yansıra o alanda özel eğitim almış yetişkinler de (usta öğreticiler) görev almaktadır. 

Yerleştirme kontenjan doğrultusunda yerleştirme yapılacağından, tercih yaparken üç kulüp seçeneği de katılmak istenilen kulüpten seçilir.

Öğretim yılı boyunca öğrencilerin kişisel yetenekleri ve istekleri doğrultusunda, bir sosyal etkinliğe devam ederler.

 

Duyarlıyız – Sorumluyuz -  Sosyaliz

Sosyal sorumluluk projeleri ile öğrencilerimizin, toplumsal bir ihtiyacı hissedebilmeleri ve empati kurmaları sağlanır. Problemlerin çözümünde aktif birer katılımcı olmaları desteklenir. Projeler ihtiyaca veya yıllara göre sürekli değişir.

Sosyal sorumluluk alanında yapılan çalışmalar, öğrencilerin yaşam deneyimlerini, özgüven gelişimlerini ve ekip ruhunu geliştirir. Öğrencilerin, yeni çevre ve arkadaşlıklar edinerek sosyalleşmelerini destekler. İnisiyatif alabilme ve karar verme becerilerini ön plana çıkarır.

Huzur Evinde Müzik Dinletileri

Sokak Hayvanlarına Barınak Projeleri

Doğada İzin Kalsın “Kuş Evleri Ya Da Yem Çubukları Projeleri”

Yaşlı Hastalara Kitap Okuma Çalışmaları

Tohum Kardeşliği

Engellere Bir Fikrin Olsun –Engelleri Birlikte Kaldıralım

 

Eco Schools – Çevreyi Önemsiyoruz

İyi Dersler Okulları, sürdürülebir bir dünya için çevresel problemlere duyarlıdır. Eğitim ve uygulamaların temelinde doğal kaynakları koruma bilincinin gelişmesine özen gösterilir. Çevresel sorunlarını tanıma, çözüm üretme ve inisiyatif alabilme yeteneklerinin gelişimine önem verir. Gelecekte yaşayacakları dünyayı kurgulayabilmeleri için;

 • EKO Okul Projesi 
 • Yeşil Bayraklı Okullar
 • Karbon Ayak İzi Çalışmaları
 • İyi Dersler Çocuk Ormanı
 • Hobby Bahçe Tasarımları
 • Su Kabağından Kuş Evleri
 • Fauna Flora Dersleri
 • Çevre Proje Yarışmaları
 •  EKO Sempozyum, Fuar Çalışmaları gibi birçok proje ve etkinliklerle öğrencilerimizin doğal kaynakları koruma bilinci gelişir.

 

Ulusal Ve Uluslararası Projeler Olimpiyatlar Yarışmalar

 • Öğrencilerin gelişimlerini çok yönlü desteklemek için bilim, sağlık, çevre, teknoloji, sanat, kültür alanlarında proje çalışmaları yapılır.
 • Çocukların erken yaşlarda sosyal, kültürel ve bilimsel alanda ortaya koydukları çalışmaları sergileme,  iletişim, çalışmaların niteliğinin ulusal ya da uluslararası düzeyde ölçülmesi hedeflenir.
 • Öğrencilere vizyon kazandırabilmek için çalışmalar yerelden uluslararası boyutlara taşınır. Ürünün farklılığı ve uluslararası bir kurum tarafından değerlendirmesi önemlidir.
 • Geleceğin nesillerinin, sorunları görebilme, çözüm üretme ve hayata, yapısal eleştirel bir açıdan bakabilmeleri esastır. Öğrencilerimizin eğitim öğretim dönemi boyunca gerçekleştirdikleri ulusal ve uluslararası projelerle tüm toplumun dikkatini çekerek, farkındalık yaratırlar.

Veli Brunchları

 • Öğrenci gelişimleri, yapılan çalışmalar, projeler, farkı fikirlere kapı açılması gibi sınf anne veya babaları ile Gastronomi atölyesinde buluşuyoruz.
 • Brunchlar, süreçler, sürdürülebilir eğitim programları, anne baba tutumları, okul-aile ortak dil ve davranış oluşturma çalışmalarını içeren ufuk turu şeklinde ki birer farkındalık toplantılarıdır. Müzik dinletileri ve sürpriz sanat çalışmaları ile hayatın yoğun temposuna dur denilen birer kaynaşma molalarıdır.
 • Brunchlar, bazen öğrencilerin velilerine gastronomi atölyesinde maharetlerini sundukları öğrenci aile buluşması, bazen annelerinin mutfakta lezzet avcıları şeklinde, renkli uygulamalara açık canlı birer uygulamadır.
 • Okul yöneticileri, rehberlik servisi, sınıf öğretmenleri, ayın konuğu ile renkli simaların eşlik ettiği birer kişisel gelişim organizasyonudur.
 • Babam ile okulumdan bir gün ya da dedelerin veya ninelerin buluşması ile İyi Dersler Okulları kapılarını “Büyük Aileye” açıyor.

 

Anne-Baba Okulları

Misyonu “iyi insan yetiştirmek” olan İyi Dersler Okulları, çocuklar için paydaşları ile beraber yürümeyi tercih ediyor. Okullarımızın başarısı, anne ve babalarımız ile büyük bir aile olmamızdan kaynaklanıyor.

Anne baba okulları ebeveynlere, çocuk yetiştirmede rehberlik etmeyi, problemleri öngörebilmeyi, cevap arayan sorularına yanıt bulmayı ve iletişim kazalarını ortadan kaldırmayı hedefliyor. Yaşanılan sorunlar, karşılaşılan güçlükler psikolojik danışmanlar ve eğitim koçlarının desteğiyle çözülüyor. 

Vaka analizleri, yanması muhtemel problemler konunun uzmanı psikologlar tarafından bir atölye havasında irdeleniyor.

Atölye çalışmalarında, çocuğu tanımaya ve fark etmeye yönelik çalışmalar ağırlık da yapılmaktadır. Eğitimler genellikle kavram kargaşalarını, doğru zannedilen yanlışları ortaya çıkarmaktadır.

Felsefe, “koşulsuz ebeveynlik” üzerine oturtulur. Öncelik çocuğun birey olmasını sağlamaktır.  Anne baba arasındaki ebeveynlik yaklaşımlarındaki çatışmalarından, uygulanılan tarzın analizine kadar destek verilmektedir.

Organizasyonlar-Fuarlar-Sempozyumlar

 • “Yeni Nesil Okul” yaklaşımında, eğitimi okul ve müfredat ile sınırlamamak gerekir. “Okul Hayattır, Hayat Okuldur” projesini uygulayabilmek için eğitimin hem formal hem de informal kısmını hayata geçirebilmek esastır.
 • Organizasyonlar, fuarlar ve sempozyumlar, öğrencilerin farkındalık katsayısını arttırma, ürün ortaya koyabilme, iletişim ve sunum becerilerini geliştirme çalışmalarıdır.
 • Eğitim öğretim boyunca ortaya konan eserlerin, ürünlerin sergilenmesiiçin akademik takvimde belirtilen tarihlerde etkinlikler düzenlenir.
 • “7 Bölge 7 Kültür Etkinliği” bölgeler ve kültürlerin tanınması,
 • “Evimdeki Terraryumlar” ile hobi bahçe çalışmaları
 • “Evimdeki Tarih” tarih bilincini geliştirmek için evde bulunan tarihi eserlerin sergilenmesi
 • “Geri Dönüşün Ne, Ne kadar?” Ekoloji, ekonomi ve biz farkındalık çalışmaları
 • “ Sorunu Gör, Çözümü Üret” Geleceğin problemlerini ön görebilme sergi çalışmaları
 • “İnovasyon uygulamaları, Futurizm Yaklaşımları” Sergisi ve Sempozyumu
 • “3D Çanakkale” Üç Boyutlu Çanakkale savaşlarının anlatılması ve tarih şuuru oluşturma
 • Yeşilay ile “Bağımlılıkla Mücadele” çalışmaları
 • Obezite ve Sağlıklı Beslenme Programları Sempozyumu
 • Meslek Tanıtımları
 • Ve daha niceleri…..

Yaz – Kış Okulları

 • Bireyin bilişsel, duygusal, sosyal ve bedensel gelişimini desteklemek ve hızlandırmak için kaliteli ve zengin içeriğe sahip sanat, spor, bilim ve yabancı dil programlarını içeren uygulamalardır.
 • Spor uygulamaları bireyin fiziksel ve ruhsal gelişimini destekler. Bireysel rekabet, takım olma ve arkadaşlık gibi kavramları yaşayarak geliştirir.
 • Sanatsal uygulamalar estetik duyguları ve sanat anlayışları ve sanata ilgi duymaları ve psikomotor ve görsel algı gelişimlerini destekler.
 • Bilim atölyeleri, workshop uygulamaları çocukların içindeki araştırma geliştirme özelliklerini canlandırma ve gizli mucidi çıkarma işini gerçekleştirir. Yal gücünü, gerçeğe aktarabilme çalışmalarıdır.
 • Yabancı Dil programları, nativespeaker öğretmenlerimiz ile dinleme ve konuşma ağırlıklı çalışmalar ile yurtdışına gidemeyenler için Yurtdışını öğrencilerimizin ayağına getiriyoruz.
 • Program öncesinde, “Hareket Eğitimi”, “Yetenek Testi”, “Öğretmen Gözlemleri” ve öğrencilerin ilgi istek durumları, sayı, yaş ve seviye esas alınarak gruplar oluşturulur. 
 • Yaz Kış Okulları; eğlenmenin öğrenme ile birleştiği dil ağırlıklı uygulamaların gerçekleştiği programlardır.

Kariyer Turları

 Yetenek haritaları, eklektik tanıma envanterleri ile bireyi tanıma adına yapılan çalışmalar ile öğrencilerin bireysel yetenekleri ve yönelimleri belirlenir. Program öncelikle bireyin kendini tanıması ve yönelim alanlarını belirlemesi açısından önemlidir.

Tanıma ve tanılama işlemlerinden sonra öncelikle geleceğin meslekleri ve geleceğin iş grupları için gerekli donanımlar hakkında alınan seminerlerle “İyi Dersler Ufuk Turları” başlamış olur. Ayda bir farklı meslek gruplarının okulumuza davet edilerek, yapılan programlarla detaylı tanıma çalışmaları gerçekleştirilir. Özellikle belli meslek grupları yerinde ziyaretler ile ufuk turlarında öğrenme daha detaylandırılmış olur.

Benlik saygısı oluştururken, ufuk turları öğrencilerin birey olmaları yolunda önemli bir rehberlik faaliyetidir.