İyi Derslerde Eğitim
Unutulmayanlar

YAHYA KEMAL BEYATLI

1884 yılında Üsküp’te doğan Yahya Kemal Beyatlı, bu dönemde Üsküp Belediye Başkanlığı görevinde bulunana İbrahim Naci Bey’in oğludur. Gerçek isminin Ahmed Agâh olduğu bilinmekte olduğu gibi, öğrenim hayatına Üsküp’te başladı ve daha sonra 1897 yılında Selanik’e göç etti. Annesini küçük yaşlardayken verem hastalığından dolayı kaybetti.

 

Babası yeni bir kadınla evlenmesi üzerine Yahya Kemal Beyatlı Selanik’ten ayrılarak Üsküp’e gitti fakat kısa bir süre sonra tekrar Selanik’e döndü. Selanik’te bir süre yaşadıktan sonra eğitimini tamamlamak üzere İstanbul’a gelen Yahya Kemal Beyatlı, Vefa Lisesi’ne kayıt yaptırdı. Lise okuduğu sıralarda edebiyata duyduğu ilgiyle birlikte çeşitli dergilerde yazarlık yapmaya başladı. Fransız edebiyatına duyduğu etki ve İstanbul’daki düşünce engelleri sebebiyle Paris’e gitti ve kısa bir süre sonra 1912 yılında tekrar İstanbul’a geldi.


İstanbul’a dönüşünün ardından birçok ünlü kişilikle birleşerek Dergâh adındaki dergiyi kurdu. Bu dergi üzerinde yazdığı yazılarda sürmekte olan Milli mücadeleye destek verdi. Politikayla da ilgilenen Yahya Kemal Beyatlı, elçilik ve 4 dönem süren milletvekilliği görevlerini de yerine getirdi.

Yahya Kemal Beyatlı, 1 Kasım 1958 tarihinde İstanbul’da vefat etti.

 

“İnsanın güzel ve büyük şeyler yapmak için kendisine bir ufuk seçmesi lazım geldiğini insanın ufuksuz yaşayamayacağını düşünen Yahya Kemal; İstanbul’u bu manada bir kaynak, bir menfez, bir cevher gibi düşünmüştür. “