İyi Derslerde Eğitim
Unutulmayanlar

SAMİHA AYVERDİ

(1905 – 1993)

Kökleri Anadolu’ya dayanmakla birlikte aslen bir Balkan Türkü olan ama şahsiyetini, tefekkürünü, dilini İstanbul’un zarafet ve nezaket dolu havasıyla kuran Samiha Ayverdi, 1905’te İstanbul’da doğdu. Süleymaniye Kız Numune Mektebi’nde öğrenim gördükten sonra özel gayretiyle öğrenimine devam etti.  İleri seviyedeki Fransızcasıyla Batı medeniyetine vukufunu da artıran yazar; tasavvuf tarih ve kültür tarihi alanlarında donanım elde etti. Çeşitli vakıf ve derneklerin kurulmasına öncülük etmiş ve faaliyetlerine iştirak etmiştir.

Samiha Ayverdi;  İstanbul’u, dini-tasavvufi hayatı, sosyal hareketliliği, yeme-içme, giyim-kuşam zevkleri, davranış biçimleri, üslubu vs. ile kültürel birikimimizin muhassalası olarak görmüştür.

Eseleri çeşitli dillerde yayımlanan ve 22 Mart 1993’te vefat eden Samiha Ayverdi’nin mezarı İstanbul Zeytinburnu’ndaki Merkez Efendi Camii’nin bahçesindedir.

Sanatçının eserinden;

“İstanbul tiryakiliği… Buna insaflı olup da İstanbul hastalığı da desek olur. İptilanın bir derecesi vardır ki artık bize zevk vermek yerine ıstırap verir. Fakat bu öyle bir ıstıraptır ki bedelini hiçbir zevkin dudağında bulamayız.  İstanbul tiryakisi içinde doğup büyüdüğü bu şehrin heyecanı afetine yakalanmış samimimi bir İstanbul divanesidir.”