İyi Derslerde Eğitim
Unutulmayanlar

“Milletleri millet yapan tarihleri ve kültürleridir. Tarihsiz bir millet, kişiliğini kaybetmiş bireye benzer.  Osmanlı tarihi, Türk tarihinin görkemli bir dönemidir. Avrasya imparatorluklarına kadar inen bir tarihi gelişimin son halkasıdır. Avrasya’da Çin ve Hint medeniyetleriyle alışverişte bulunmuş atalarımızın nihayetinde İslam medeniyeti içinde oluşturduğu yüce bir devlet ve kültür kompleksidir.”    Prof Dr. Halil İnalcık

Halil İnalcık, Ankara Üniversitesi DTCF ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinde 1942 – 1972 yılları arasında tarih hocalığı yaptıktan sonra 1972- 1986 dönemlerinde Chicago Üniversitesi’nde profesör olarak görev almıştır. 1993’te Bilkent Üniversitesi’nde tarih bölümünü kurmuş ve burada dersler vermiştir. 28 kitap ve 400 makalenin yazarı olan İnalcık’ın İngilizce yayınlanmış olan The Ottoman Empire – The Classical Age(Osmanlı İmparatorluğu – Klasik Dönem) ve An Economic and Social History of Ottoman Empire (Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi) adlı eserleri Yunanca, Arapça ve Lehçe’ye çevrilmiş bulunmaktadır. Osmanlı tarihi alanında önde gelen pek çok akademisyene hocalık yapan Halil İnalcık’ı Türkiye, ABD, İngiltere, Sırbistan ve Arnavutluk Akademileri üye seçmiş olup ayrıca 18 üniversite fahri doktorluk tevcih etmiştir. Türk bilimini dünya ölçüsünde temsil eden İstanbul doğumlu tarihçimiz Temmuz 2016 tarihinde vefat etmiştir.

Halil İnalcık Hakkında;

“Köprülü ve Barkan zamanının büyük alimiydiler.

Halil İnalcık tüm zamanların büyük alimi…”

Bernard Lewis

“Harvard’da onuruna düzenlenen sempozyumda söylenen şu sözler çok doğrudur:”Onun çalışmalarını çıkarır ve bir kenara koyarsanız Osmanlı tarihinde hiçbir şey kalmaz.”

Mark 1. Sein

“Halil İnalcık bu sahanın en seçkin uygulayıcılarından biri… Dünya tarihine katkıları su götürmez bir gerçektir. Bize de sadece teşekkür etmek düşer.

Immanuel  Wallerstein

 “Çok etkileyici, biraz ciddi ve çok fazla gülmeyen bir insan olarak hafızama kaydettim.  Aramızda çok fazla yaş farkı vardı, bir süre dostluk anlamında sorunsuz bir ilişki sürdürdük. Bu dostlukta yaş farkını hiç hissetmedik.  Onunla ilgili yaygın deyiş, Osmanlı tarihinin babasıydı. Bu zaten çok açıktı.”

Prof. Dr. Gilles Veinstein

“O yıllarda Yunanistan “cahiliye” dönemindeydi. İnalcık’ın Fatih Devri Tetkikler ve Vesikalar kitabı çıkmıştı. Seminerde tanıştığım ve bilgileriyle beni büyüleyen bu adam Türklere hayranlık duymamı sağladı. “

Prof. Dr. Elizabeth Zachariado