İyi Derslerde Eğitim
Köklü bir aile yepyeni kimlik

‘İyi Dersler’, kaliteli eğitimin doğru satış stratejileri ile öğrenci ve velilere ulaştırılmasına yönelik yöntem ve modeller sunar.