İyi Derslerde Eğitim
Ay'ın Kitabı

ARALIK AYI KİTABI

NUN MASALLARI - NAZAN BEKİROĞLU

TÜR: HİKÂYE

YAYINEVİ: TİMAŞ

SAYFA SAYISI: 160

BASIM TARİHİ: 2007

   

 NUN MASALLARI

Türk öykücülüğünde hem içerik hem biçim açısından birbirinden farklı eğilimler dikkati çeker.

Türk öykücülüğünde özellikle 1990 sonrasında postmodernizm daha belirginlik kazanır.

 Nun Masalları farklı okumalara açık bir eser olmakla birlikte öykülerde öne çıkan özellikler, daha çok postmodern edebiyat çizgisine yakındır. Yazarın, öykülerde başta yapı-biçim-kurguyla ilgili olmak üzere birçok postmodern özelliği benimsediği görülür.

 Eserin adı yoruma açıktır. Yazar, Nigâr Hanım’a seslenerek “İsminizin ilk harfi sizce bir nun bence bir N” der (s.138). Yazarın kendi adının da N ile başlayıp bitmesi, bunun eski imlada nun ile yazılması ve bunun ifade ettiği kıymetler, eserin başlığını anlamlandırmada etkendir.

Yazar “Ben ne tam N’yim, ne tam nun. Ama hem N’yim hem de nun” der.

Nazan adı tersinden de aynı şekilde okunur.

Nun Masalları; “Hattat ve Padişah”, “Genç Mezarlık Bekçisi, Genç Kalfa ve Son Padişah”, “Diğerleri” olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Ayrıca kitabın zeyli (Macit, 1998: 3) olarak algılanabilecek Nigâr Hanım, Sevgili adlı bir bölüm de yer almaktadır. Kitapta toplam on iki öykü bulunmaktadır. Her bir bölümde yer alan öyküler, birbiriyle bağlantılı bir bütünlük sergiler.

 Bütün öyküler, Osmanlı tarihinden bir dönemi ve bu dönemin kişilerini konu alması, ortak imgelere yer vermesi ve buna uygun bir dil ve üslûp özelliği taşıması yönüyle de bir bütünlüğe sahiptir.  Daha önce Dergâh’ta yayımlanan bu öykülerin kitaptaki sıralanışının, dergideki yayımlanış tarihleri dikkate alındığında, sondan başa doğru olduğu göze çarpar. Bu da öykülere döngüsel bir yapı özelliği kazandırır.

Eserden kısa bir bölüm

“Masal gemisi, nihayet İstanbul Boğazı'ndan, son padişahla son şehzadesini alarak uzaklaştı. Hiçbir şey kalmadı geriye. Bir büyük boşluk kaldı geriye. Bir de bütün bunları, bulutların ufuk üzerinde koştuğu güz akşamları, kıyıya iyice yanaşan masal gemilerinin gölgelerine bakarak ve dahi o gölgeleri kendisi gibi görebilecek başkalarının varlığını da vehmederek dalgalara söyleyen öykücü.”

 

Duygu ve düşünce iklimine tarihte bir yolculuk yapmak isteyen okurlara tavsiye edilebilecek değerli bir yazardan güzel bir eser.