İyi Derslerde Eğitim
Ay'ın Kitabı

ROMANIN KÜNYESİ

ADI: HUZUR

YAZARI: AHMET HAMDİ TANPINAR

DERGÂH YAYINLARI

BASIM YILI: 1986

HUZUR

Cumhuriyet döneminin ünlü edebiyatçılarından ve romancılarından Ahmet Hamdi Tanpınar tarafından yazılan Huzur, İstanbul’u konu alan romanlar içinde en dikkate değer olanlardandır. İstanbul bu romanda alelade bir mekân olmaktan ziyade, Türk kültür ve medeniyetinin tarih içinde bütün unsurlarıyla kemal derecesini bulduğu ve bu medeniyetin en yoğun şekilde hissedildiği bir imparatorluk başkenti olarak karşımıza çıkar.  Romanda başlangıç ile sonuç arasındaki zaman 2.Dünya Savaşı’nın başlamasından önceki yirmi dört saatle sınırlandırdığı halde hatıralara ve tarihe yer verilmesinden dolayı zihinsel anlamda zamanda bir genişleme söz konusudur.

Eserin kahramanları hem Mümtaz hem de Nuran için İstanbul; yaşantısıyla, mimarisiyle, estetik zevkleriyle, müziğiyle, Türk kültür ve medeniyetinin en incelmiş şekliyle vücut bulduğu bir şehirdir. Bundan dolayı kahramanlar vakitlerinin büyük bir bölümünü İstanbul’un değişik mekânlarını gezmekle geçirirler. İstanbul’a ait güzelliğin büyük kısmının ise geçmişte kalması kahramanları açısından bir kayıp değildir. Çünkü onlar engin tarih bilgileriyle, kültürel birikimleriyle hatırlamanın kendilerine sunduğu imkânlarla geçmişi halde yaşama şansına sahiptirler.

Eserden bir bölüm;

“Sahaflar içi tenhaydı; daha kapıda eski Mısır Çarşısı’ndan sıçramış bir damla gibi küçük bir dükkan, eski zengin şarkın kim bilir nereye dayanan, hangi ölmüş medeniyetlere çıkan bir yığın geleneğin küçük ve sefil bir hülasası, tozlu kavanozlarda, uzun tahta kutularda, üstü açık mukavvalar içinde asırlarca faydasına inanılmış, kaybolan hayat ve sıhhat ahenklerinin biricik çaresi gibi bakılmış ot ve köklerini, peşinden o kadar hırsla koşulan, okyanuslar aşılan buharlarını teşhir ediyordu.”