• Güvenirlilik
  • Özgürlük
  • Bilimsellik
  • Paylaşımcılık
  • Tutarlılık

Her öğrencinin bireysel farklılıklarını dikkate alan, paylaşımcı, bilimsel ve özgürlükçü bir anlayışla ve kariyer planlama merkezli bir hizmet sunarak “iyi insan yetiştirmek” en önemli kurumsal hedefimizdir.