HAYDİ, KİTAP KURTLARI! BAŞLAYALIM KİTAP OKUMAYA!

Değerli velimiz; kitap okumanın, düşünce ufkunu ve hayal dünyasını genişletmek, algı gücünü ve konuşma becerisini geliştirmek, kelime dağarcığını zenginleştirmek gibi çeşitli faydaları vardır. Kitap okutarak sahip olunan becerilere ek olarak, bir olayı çözümleme, özgün cümleler kurma ve kendini ifade edebilme becerilerini öğrencilerimize kazandırmayı, öğrencilerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz.

Kitaplar; akıllı kişilerin bahçeleri, faziletti kişilerin güzel kokulu çiçekleridir.