D Değerlerlerle Erdem Gelişimi

Eğitim, bir değer oluşturma eylemidir. Yaratılan ve herkes tarafından da kabul edilen değerleri, davranış haline getirecek öğrencileri, yetiştirme işidir. Çocuklarda benlik oluşturulurken, benlik saygısı da oluşturulmalı ki, şartlara göre değişen değil, şartları ve koşulları değerleri çerçevesinde yorumlayabilen olsunlar. İyi Dersler Okulları’nda değerler eğitimi, toplumun kodlarında yer alan pozitif davranışların bir bütünüdür.

Bir birey haline gelen öğrencilerimizin aldığı değerler eğitimi ile bir sorun ya da toplumsal bir olayda insani ve toplumsal değerleri göz önünde bulundurarak çözüme kavuşturması ve değerlendirmesi hedeflenir.

İyi Dersler Okullarında Değerler, eğitim sistemin ahlaki alt yapısını oluşturmakla birlikte;

 • Bireyin bir soruna getirilen çözümlerde insani değerlere uygunluğu gözetir.
 • Sorunların çözümlerinin yaşama geçirilmesinde kişisel sorumluluğunu fark eder.
 • Tercihini insani değerlerden yana kullanır. İnsani değerlere uygun yaşamanın hayatına katacağı anlamı ve mutluluğu fark eder.
 •  Sınırlamaların gerekçelerini fark eder.
 • Kuralları sorgular.
 • Temel insani değerlere uygun kuralları benimser.
 • Kuralların önleyici ve koruyucu yanlarını fark eder.
 • Kazanma ve kaybetme durumlarında duygularını kontrollü davranışlarla gösterir.
 • Kişisel ilişkilerdeki sorumluluklarını fark eder.
 • Bazı değer ölçütlerinin kültürlere göre farklılaşabileceğini bilir.
 • Yerel, ulusal ve küresel çevre sorunlarına karşı duyarlılık sergilemesini sağlar.

 

Değerler Eğitimi bireyi biz yaparken, yerelden küresele sosyal sorumluluğunun farkına varmasını da sağlar.