A Akademik Gelişim 

Şu ana kadar başarı kavramı ile genelde; “ezber” ve “hatırlama” üzerine odaklanıldı. Hâlbuki kişinin yetkinliği, becerisi geliştirilebilir. İşte bunu ölçümleyerek AYDD öğrenme sürecinde, bütünleşik ve kalıcı bir eğitim yöntemi kullanıyoruz. Teori ve pratiği birleştirilmesi ile atölye ortamlarında sıra dışı düşünme ve yeni fikirleri üretebileceklerini öğrencilere aşılıyoruz. Kavramları basitten zora doğru somutlaştırarak, salt ezbere dayanmayan model ve yöntemlerle öğrenmelerini ve hayata bir adım önde başlamalarını sağlıyoruz. Kişiye özel, öğrenme yöntemleri ve çoklu zekâ dikkate alınarak zenginleştirilen dersler ile eğitimi zevkli hale getiriyoruz.

Değişim ve gelişime açık güçlü eğitim kadroları, öğretmen akademisi programlarıyla sürekli kendini yenilemektedir. Süreçleri ölçüyor, denetliyor ve değerlendiriyoruz. Problemin erken tanınmasının, eksik alanların tespitinin sorunların çözümü ve telafisini kolaylaştırdığını biliyor ve altyapımızı ona göre şekillendiriyoruz.

Tam Öğrenme - Mastery Learning

‘Gerekli koşullar sağlandığında herkes her şeyi öğrenebilir.’ Benjamin Bloom

Koşullar uygun hale getirilirse, öğrencilerin anlatılanları kavraması, yani öğrenmesi sağlanır. Öncelikle öğrencinin geçmişte öğrendiklerinin belirlenmesi ve tamamlanması gerekir. Sonra da yeni konularda öğretimin uygun şekilde yapılması ile tam öğrenme gerçekleştirilmiş olur. Konuların farklı öğrenme yöntemleri ile zenginleştirilmesi ise öğrenmeyi destekleme adına gerekli şartlardandır.

İyi Dersler Okulları’nda;

 • Proje Tabanlı Öğrenme,
 • Probleme Dayalı Öğrenme,
 • Buluş Yoluyla Öğrenme
 • İş Birliğine Dayalı Öğrenme,
 • Beyin Temelli Öğrenme,
 • Aktif Öğrenme,
 • Yaşam Boyu Öğrenme

 

Müfredatın birden fazla çağdaş öğrenme kuramları ve alternatif öğrenme kaynakları ile birlikte kullanılarak “Tam Öğrenme” gerçekleştirilir.

Öğrenme Ortamları – Sınıflar

 1. Donanım zenginliği
 2. Zengin materyaller
 3. Orijinal ve farkındalık sağlayan mobilyalar
 4. Bireysel ve istasyon-grup çalışmalarına uygun
 5. Hareketli ve taşınabilir sınıf modeli
 6. Panolar ve magnetli oyunlarla zenginleştirilmiş
 7. Zengin sınıf kütüphaneleri ile

Ders ortamlarının geleneksel yapıdan kurtarılıp, laboratuvar sınıf oluşturma, öğrenme stillerine ve çoklu zekâ kuramının desteklenmesine yönelik bir farkındalık çalışmasıdır. Eğitim ortamında yakalanan zenginlik başarı ve mutluluğu da beraberinde getirecektir. Modern sınıfların öğrencinin okula bakışını da değiştirecektir.

Lise ve Üniversite Yerleştirme Sınavları

Ulusal yerleştirme sınavları, çoktan seçmeli olarak yapılan ana branşları içeren ve okul notlarının yerleştirmede aktif olduğu sınavlardır. Bir sıralama sınavı olduğundan, danışmanlıklar ve çalışmalar ortaokulda 5.sınıftan, lisede de 9. Sınıftan itibaren devreye girer.

Okul puanımın etkisi var mıdır? Sınavlar nasıl uygulanıyor? Sınavda uygulanacak taktikler nelerdir? Sınav kuralları nelerdir? Yerleşmek istediğim kurumun taban puanı nedir? Sınavlara hazırlık sürecinde nelere dikkat etmeliyim? Sınavlardaki psikolojik durumum beni nasıl etkiler? Bu ve benzeri soruların çözümü ve çalışmaların anahtarı İyi Dersler Okulları eğitim modelinden geçmektedir.

Sınava Hazırlık Çalışmaları;

 • Rehberlik, Eğitim Koçluğu ve Kariyer Danışmanlıkları
 • Konu Tarama Sınavları
 • Genel Değerlendirme Sınavları
 • Randevulu Ders Sistemi
 • Birebir Etütler - Grup Etütleri
 • Konu Pekiştirme ve Eksik Tamamlama Çalışmaları
 • Özel Ders Programları
 • Seminerler, motivasyon çalışmaları ile öğrencilerimizin yanındayız.

Sınav Hazırlık Sistemi, öğrencilerin ‘Tam Öğrenme’ metoduyla eksiksiz bir şekilde hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur. Hazırlık sürecinde, öğrenciler dışarıdan herhangi bir desteğe ihtiyaç duymazlar.

Her başarının altında sistemli bir çalışma vardır.  Sınava hazırlık programlarımız öğrencilerimizi sınava ve hayata hazırlayarak, geleceklerine yön verir.